Πολιτική Cookies

fish

O Δικτυακός Τόπος / Ιστότοπος www.karagounisbros.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www.karagounisbros.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες και να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site αυτά διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα της Εταιρείας.